INN PÅ TUNET - LIVDI Naustvoll Gard Historie Startside Garden vår Om meg Gardsbygging/arbeid Landbruk????? Gardsbok 2010 og 2011 Gardsbok 2012 Gardsbok 2013 Gardsbok 2014 Gardsbok 2015 Gardsbok 2016 Gardsbok 2017 Gardsbok 2018 Gardsbok 2019 Gardsbok 2020 Gardsbok 2021 Gardsbok 2022 Minigris Minne - storfe Jakt Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Kontakt
5072202 besøkande
sidan 6. okt 2012

Hjortejakt

Hausten er jakttid.   

Garden har hjorteløyver.

  

Hjortejakta er frå september og varer til desember.  Flotte dyr, og godt kjøt. 

Diskusjonen om rett forvaltning er evigvarande. 

Er det mykje dyr, lite dyr, kor mange skal takast ut, kva dyr skal takast ut, koller, storbukkar, kalvar, fjorårskalvar....... ?????

Små dyr tek seg seinare enn dei store kollene, som igjen fører til sein kalving og små dyr.

Den store flotte bukken som jegrar i eitt vald meiner skal få gå vidare, vert skoten av trofèjegrar i nabovaldet....  

Hjortebestanden skal haustast av, det er alle einige i. 

Valda er for små til å forvalte åleine, vi må gjere det saman og på ein god måte.

PS:  Eg jaktar ikkje.  Eg har jegerprøva, men likar ikkje våpen. 

Eg avlivar ikkje dyr, om eg kan sleppe.  Etter avliving, kan eg slakte og ha kjøt til eige bruk.

  

 :) mmmmmmmm ...

   Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer