INN PÅ TUNET - LIVDI Naustvoll Gard Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Kontakt
5019305 besøkande
sidan 6. okt 2012

Galleri

Kva når hunder har HD?
Hund med svak grad vil som oftast ikkje ha symptom og kan leve eit vanleg liv. Hund med middels grad HD, kan vise symptom, men kan óg leve vanleg. Den bør ikkje pressast eller brukast i trekk/kløv/tungt arbeid. Hund med sterk grad HD vil ha usikre odds. Det vil og variere mykje. Nokre hundar vert invalide, andre kan klare seg utan å vise teikn på smerte.


Oversikt
Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer