INN PÅ TUNET - LIVDI Naustvoll Gard Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Chakka og Bexi-bilete Kvardag Akullet om kvalpingen A-kullet den første tida Akullet AXEROS Akullet ALEX Akullet AGERA Akullet A-KOMPIZ Akullet ANNA Akullet far: Bomber A-KULLET trening A-kullet felles Bkullet - far Dizco Bkull-slekt Bkull-farssida Bkull kvalpeside C kullet - foreldre C kullet - undervegs C kull -kvalpekjøpar C kull KVAR KVALP C-kullet vidare i livet D-kull - Orax Dkull vidare Ekull - med Lexus E-kull vidare ENZO F kullet F kullet vidare Faqima G-kull Chakka og Orex Gaia H-kull Ezra og Arro I-kull Cherie og Dexter J-kull 2022 K-kull 2022 Minne - Cita Minne Gamlehundane Minne Cita Resultat: Historiar Treningstips Kontakt
5108499 besøkande
sidan 6. okt 2012

HD/AD og MH

Som oppdrettar ønskjer eg å vite mest mogleg om kulla.  Kvalpekjøparane skriv under på å gje meg dei fakta eg ønskjer, dvs HD- og AD-røntge før 18 mnd, få det offentleg avlest og gjennomføre mentalbeskriving (MH) av hundane.  

MHtest kan tolkast ulikt og mange forstår ikkje kor viktig det er for oss oppdrettarar å få denne tilbakemeldinga.  Fredrik Steen har denne bloggen: LINK 

Alle som vil, kan finne oversyn over alle registrerte hundar av alle rasar i NKK sin Dogweb.  LINK  til Databasen.  Her kan du søke på eigen hund og andre sine.  Dette er særleg viktig når du er på leit etter hund.

HD og AD-resultat på alle hundane frå Citagarden:

(Hundane må vere over 12mnd for avlesing av røntgen i NKK.) 

     

 Namn:

 HD ADMH Mål / Merittar: 
 Agera A 0 MH NRH BH ferdselsprøve- funksjonsanalyse - NRH ettersøkshund - avlskåra NSchK
 A-kompiz A 0 MH 
 Alex A 0  MH 
 Anna - -  Død før 1 år.
 Axeros A 0 MH 
 Bibbi A 0 MH BH
 Bexi A 0 MH BH - AD - Avsgodkjent i NSchK. Avlstispe i kennel Citagarden.
 Bezzi A 0 MH BH
 Cana B 0 K-test NRH Bestått K-test, FP/ BH , NBF D-spor - 572,5 poeng -opprykk.  NBF C-spor - bestått 458 poeng. Tre førstepremiar i LP1 og difor tittelen LP1.  Opprykk til kl 2 i LP. B-godkjent spor i NRH.
 Cessi B 0 Funk NRH Bestått funksjonsanalyse
 Celia E 0 - HD: E venstre, D høgre
 Chakira    Familiehund
 Chakka A 0 MH MH-unghundbeskriving, FP/BH ferdselsprøve, G -utstilling etter NKK, G -utstilling etter tysk mønster,  Avlsgodkjent innan NSchK. Opprykk til LP kl2. UHP/AD.  Bestått Funksjonsanalyse. Avlstispe i kennel Citagarden.
 Chanko A 0 MH Gjennomført og bestått funksjonsanalyse hjå Forsvarets Hundeskole.  Bestått anleggsprøve og klar for ekvipasjegodkjenning.  Godkjendt av forsvarets hundeskole 20.september -17.  LINK 
 Charlie B 0 funk NRH Bestått funksjonsanalyse
 Chef A 0 MH NRH MH-beskriving, B-godkjent i Norske Redningshunder 18 mnd gamal  (NRH-appell, bestått spor og rundering) Bestått mørkerunderinga.
 Cola B 0 - 
 Cherie A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Chiwa B 0 MH NRH MH-unghundbeskriving, D-spor NBF, B-godkjent i NRH
 Dizco A 0  Røntka i Sverige
 Dakota A 0 MH MH-unghundbeskriving
 Enzo A 0 MH BH - Bestått ferdselsprøve. MH-unghundbeskriving
 Ezra B 0 MHMH-beskriving, BH(ferdselsprøva), VG på utstilling, BSL1, AD, MT - KORAD. avlskåra i NSchK. Avlstispe i Kennel Skogabo (Sverige) og Kennel Citagarden.
 E-Kaizer A 0 MH NRH MH - Østlie hundesenter. Problem med poter/øyre, kløe og følgeproblem av medisinar.
 Evito A 0 MH MH-unghundbeskriving, kryptorkid.
 Elektra C 0 MH MH-unghundbeskriving
 Ettza - - -Eigar meinte at Ettza hadde svulst på hjernen. Adferdsforandringar ved 1årsalder.  Ikkje røntka for HD-og AD, eller MH-beskriven.  Eigar meinte ho skulle bort.
 Elexus - - -Elexus vart trena og testa i forsvaret.  Elexus var ein dominant kvalp, som skilde seg veldig frå dei andre.  I forsvaret vurderte dei at han var for skarp, i forhold til motet sitt.  Han slo for raskt over i aggresjon.  Vi vurderte saman at det var uaktuelt at han skulle omplasserast, så det vart avslutta.  Elles var han ein triveleg hund, sa eigar.
 E-Queen of Ice - - -Sverige.  Det vart oppdaga at bekkenet er deformert (medfødd skade, oppdaga då ho var 18mnd gamal). Ikkje HD-/ AD-røntka eller MH-beskriven.  
 Faqima A 0  eiga side LINK
 Fasca    
 Faxe D   HD: C venstre, D høgre 
 Faragon A 0 MHNRH MH-Østlie hundesenter.  B-godkjent ettersøk i Norske Redningshundar.  Påvist reaksjon mot lagermidd og burot.
 Fabbe B 0 MHBestått utmarsj i NRH
 Geeta A 0 MH I utdanning mot Patruljehund
 Ginny A 0 MH NRH Bestått praktisk lydighet, meldingstest, mørkesøk
 Gabby-Luna B 0 MH NRH -bestått utmarsj, meldingstest,  BH Bestått Ferdselsprøve, bestått IBGH 1
 G-Troja C 0 MH 
 Gaia C 0 MH 
 Gazo C 0 MH 
 Gucci B 0 MH NRH -bestått utmarsjen i NRH
 H-Iben B 0 MH 
 Hope - -  - Avliva pga skade i framfot. AD?
 H-Raga A 0 MH NRH Bestått praktisk lydighet, meldingstest og mørkesøk.
 Hermosa Hera A 3 MH AD:  0 på venstre, 3 på høgre.
 Hailo C 0 MH Kryptorkid
 Ira C 0  
 Igor B 0 MH IPO
 Izo B 0 MH 
 Irax B 0 MH 

Jasco

Jaxa 

Jezzi

Janka

Kazi

Keiko

Khan

Kaila

Kela

Kezia 

Lita f.april 23

Lexi f.april 23

 

 

 

  

J-kullet, K-kullet og L-kullet får eg ikkje føre opp i tabellen slik som dei andre, pga at programmeringsverktøyet for websida er tilpassa Internet Explorer som er gått ut (15.juni 2022)  Eg vil likevel legge ut litt info her om hundane i J - K- og L-kullet.

Jasco HD A AD 0  +MH

Janka HD B (høgre A venstre B) AD 0 + MH

Jaxa HD B (venstre A høgre B) AD 0 + MH

Jezzi HD A AD 0 + MH

Kazi HD B AD 0 + MH

Kezia HD D AD 0 + MH

Kela HD B AD 0 + MH

Keiko HD B AD 0 

Kaila  MH

Khan  MH

 

 

Hundar må vere over 12 mnd for å ta HD/AD-røntgen som blir avlest av NKK. 

   Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer