INN PÅ TUNET - LIVDI Tilbod Vinterarbeid Undervising Skule Feriekoloni Gardsbesøk Jul på garden Linkar nat-mat mm Naustvoll Gard Hestar Biletalbum VIDEO - FILM Citagarden kennel Citagardenkull Kontakt
5108547 besøkande
sidan 6. okt 2012

Inn på tunet tilbod:

Garden er merkegodkjent tilbydar.    

 

Ved hjelp av hestar, hundar og andre husdyr på Naustvoll Gard ønskjer vi å gje meiningsfulle og tilpassa dagar, som gjev meistring, læring og oppleving. 

   

  

Naustvoll Gard - Livdi - kan tilby: 

-skuledagar med læringsmål i matematikk, norsk, natur og miljø i samband med praktisk arbeid

-arbeidstilbod utan prestasjonskrav

-fritidstilbod 

-avlastning

Ønsket vårt er at Naustvoll Gard skal vere den dyrerike bondegarden der det er godt å vere.

Vi brukar garden sine ressursar og kompetansen til Arne og Anne-Brit, til å gje opphald til dei som ønskjer eller treng noko anna enn vanleg skule eller arbeidsliv. 

Vår styrke er gode dyr i trygge omgjevnader, samt kunnskap og erfaring i samhandling mellom dyr og menneske.

Anne-Brit har undervist i skulen i 30 år, mest i ungdomsskulen.

AB er utdanna allmennlærar, adjunkt med tillegg + vidareutdanning etterpå.

Fag naturfag (60 stp), matematikk (60 stp), data (30 stp), media (30 stp) og kulturlandskapsskjøtsel (30 stp).

Godkjent for å ha Trafikalt Grunnkurs i skulen, godkjent Inn på tunet-tilbydar - "Garden som pedagogisk resurs og læringsarena".

        

   Nytt på sidene 15.03.2023
NY webside for Kennel Citagarden
15.03.2023
NY webside for Naustvoll Gard - Livdi
14.06.2022
Garden vår
14.06.2022
Inn på Tunet
14.06.2022
Nytt liv på garden
26.05.2022
Citagardens K-kull
22.02.2022
Citagardens J-kull
01.01.2022
Nye filmar
11.12.2021
Oppdatert om kennelen.
19.11.2021
Om du er på leit etter schäfer - det er ikkje berre "rett rygg" som er forskjel på bruksschäfer og utstillingslinjer